പ്ലാന്റിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ സമരം രാഷ്ട്രീയ നാടകം :പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിമോൾ ബേബി

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂരിലെ ടാർ മിക്‌സിങ്ങ് പ്ലാന്റിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ സമരം രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിമോൾ ബേബി.പഞ്ചായത്തിലെ 2,3 വാർഡുകൾ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന് ഉടമ സുബിൻ ജോർജ്ജ്

Read more

മലയാറ്റൂരിലെ ടാർ മിക്‌സിംഗ് പ്ലാന്റിന് താത്കാലിക സ്‌റ്റേ

  മലയാറ്റൂർ: മലയാറ്റൂരിലെ ടാർ  മിക്‌സിംഗ് പ്ലാന്റിന്  ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകരുതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ്. മലയാറ്റൂർ ടാർ പ്ലാന്റ് വിരുദ്ധ സമിതി നൽകിയ

Read more