നീലീശ്വരം തടയണയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു

കാലടി: മലയാറ്റൂർ – നീലീശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പെരിയാറിന്‍റെ നീലീശ്വരം തടയണയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അറവു മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ പെരിയാറിൽ തള്ളുന്ന  മാലിന്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ

Read more

മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമായി

കാലടി: മലയാറ്റൂർ മഹാഇടവക സമൂഹത്തിന്‍റെ മലകയറ്റത്തോടെ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കമായി.മലയാറ്റൂർ, കാടപ്പാറ, സെബിയൂർ, ഇല്ലിത്തോട് എന്നി ഇടവകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മല കയറിയത്.കുരിശുമുടി റെക്ടർ ഫാ: സേവ്യർ

Read more