കാഞ്ഞൂർ പളളിയിൽ തിരുനാളിന് കൊടിയേറി

  19,20 തിയതികളിലാണ് തിരുന്നാൽ കേരള സർക്കാർ പളളിയെ ടൂറിസം മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌ 19.20 തിയതികളിൽ തിരുന്നാളിന്‍റെ തത്‌സമയസംപ്രേക്ഷണം www.newsvision.in ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്‌ കാലടി:കാഞ്ഞൂർ സെന്റ്: മേരീസ് ഫൊറോന

Read more