കാഞ്ഞൂർ പള്ളിയിലെ തിരുനാളിന്‍റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉന്നതതലയോഗം നടന്നു

  19,20 തിയതികളിലാണ് കാഞ്ഞൂർ സെന്റ്:മേരീസ് ഫൊറോന പളളിയിൽ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്‍റെ തിരുന്നാൾ സുരക്ഷയ്ക്കായി 125-ഓളം പോലീസിന്‍റെ സേവനമുണ്ടാകും പള്ളിപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭിക്ഷാടന നിരോധിത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു   കാലടി:തീർത്ഥാടന

Read more