മലയാറ്റൂർ കാടപ്പാറയിൽ മോഷണം

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ കാടപ്പാറയിൽ മോഷണം.കാടപ്പാറ പളളശേരി ഡിക്‌സന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.20 പവൻ സ്വർണ്ണം,3 പവന്‍റെ ഡയമണ്ട് ആഭരണം, 6000 രൂപ എന്നിവയാണ് മോഷണം പോയത്.ഡിക്‌സൺ വിദേശത്താണ്.ഡിക്‌സന്‍റെ

Read more