കാലടി ശ്രീശങ്കര പാലത്തിനും ബൈപ്പാസ് റോഡിനുമായി സ്ഥലമേറ്റടുക്കൽ നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും

  4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ശ്രീശങ്കര പാലത്തിനും ബൈപ്പാസ് റോഡിനുമായി 42 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് പാലത്തിന്‍റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നീണ്ടുപോയതിനെ തുർന്ന് ജനപ്രതിനിധികൾ കളക്ടർക്ക് നിവേദനം

Read more

കാഞ്ഞൂർ പുതിയേടം ചിറങ്ങര ചിറ ശോചനീയാവസ്ഥയിൽ

  കാലടി:കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയേടം ചിറങ്ങര ചിറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവിശ്യം ശക്തമാകുന്നു.വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ചിറയ്ക്ക്‌.ഏകദേശം രണ്ട് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുളള ചിറയാണിത്.ഇന്ന് പുല്ലും,പായലും നിറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ചിറയിൽ.ഇവിടത്തുകാരുടെ ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമാകുന്ന ചിറ

Read more