നക്ഷത്ര ശോഭയിൽ മലയാറ്റൂർ

  10,016 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മണപ്പാട്ടുചിറക്കു ചുറ്റും തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നത് 80 അടിയുള്ള പപ്പാനിയേയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് കടകംമ്പിള്ളി സുരേന്ദ്രൻ,രമേശ് ചെന്നിത്തല , മുഹമദ് വൈ സഫറുള്ള തുടങ്ങിയവർ നക്ഷത്ര തടാകം

Read more