ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റെ്‌ ടി.ജെ വിനോദിന് കാലടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി

കാലടി:ജനകീയ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ സമയോജിതമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്‍റെ്‌ ടി.ജെ വിനോദ്.കാലടിഅങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാലടിയിൽ നൽകിയ

Read more