മലയാറ്റൂര്‍ മണപ്പാട്ടു ചിറ വറ്റൂന്നു:കര്‍ഷകര്‍ ആശങ്കയില്‍

മലയാറ്റൂര്‍:മലയാറ്റൂർ മണപ്പാട്ടു ചിറ വറ്റൂന്നത് ആശങ്കയുണർത്തുന്നു.മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രകൃതിദത്തമായ തടാകമാണ് മണപ്പാട്ടു ചിറ.ഏകദേശം നൂറ് ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുണ്ട് ചിറയ്ക്ക്.ഇടമലയാർ കനാലിൽ നിന്നും വെള്ളം വന്നതോടെ ചിറ

Read more

ആകാശപ്പറവകളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ കാരുണ്യ യുഗപ്രവേശനത്തിനു തുടക്കമിട്ടു

കൊച്ചി: ആകാശപ്പറവകളുടെ കൂട്ടുകാർ’ (ഫ്രണ്ട്‌സ് ആൻഡ് ബേർഡ്‌സ് ഓഫ് ദ എയർ-എഫ്ബിഎ) എന്ന ജീവകാരുണ്യപ്രസ്ഥാനം കാരുണ്യവർഷ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചു കാരുണ്യ യുഗപ്രവേശനത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു. സീറോ മലബാർ സഭ

Read more