കാലടി ടൗണിലെ റോഡരികിലെ കുഴികള്‍ അപകട ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു

കാലടി:കാലടി ടൗണിലെ റോഡരികിലെ കുഴികള്‍ അപകട ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്നു.മലയാറ്റൂര്‍ റോഡിലും കാഞ്ഞൂര്‍ റോഡിലുമാണ് കുഴികള്‍.കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ ഭൂഗര്‍ഭ കേബിള്‍ ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി നിര്‍മിച്ച കുഴികളാണ് അപകട ഭീഷണിയായി നില്‍ക്കുന്നത്.ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍

Read more