ടിപ്പര്‍ ലോറിയില്‍ നിന്നും പാറക്കല്ല് റോഡില്‍ വീണു

മലയാറ്റൂർ പള്ളിക്കു മുൻമ്പിലെ റോഡിലാണ് ടിപ്പറിൽ നിന്നും വലിയപാറക്കല്ല് തെറിച്ചു വീണത്. റോഡിന് സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികന്റെ അടുത്തേക്കാണ് കല്ല് വീണത്. തലനാരിഴക്കാണ് ബൈക്ക് യാത്രികൻ

Read more

സോളാര്‍ വൈദ്യുതിയുമായി സംസ്‌കൃതസര്‍വ്വകലാശാല

സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സോളാർവൈദ്യുതികരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ഇതു വഴി 100കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉദ്പാദിപ്പിക്കാനാകും. ദിവസേന 500 യൂണിറ്റ്വൈദ്യുതി വരെ പദ്ധതി വഴി ലഭ്യമാക്കും.400

Read more

സോളാര്‍ വൈദ്യുതിയുമായി സംസ്‌കൃതസര്‍വ്വകലാശാല

സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല കാലടി മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സോളാർ വൈദ്യുതി കര ണ പദ്ധതി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. 100 കിലോവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉദ്പാദിപ്പിക്കാനാകും. ദിവസേന 500 യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി വരെ

Read more