മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി

കാലടി: കാഞ്ഞൂർ പാറപ്പുറം വല്ലംകടവ് പാനാപ്പിള്ളി തമ്പാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുമാണ് മലമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്.ഇന്നലെ രാവിലെ നാലു മണിയോടെ തമ്പാന്റെ മകൻ ജിജോ കാറെടുക്കുവാൻ പോർച്ചിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് പാമ്പ്

Read more