ചൂണ്ടയിടല്‍ പ്രേമികള്‍ക്ക് ഹരമായി മണപ്പാട്ടുചിറചിറ

ജില്ലയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ മണപ്പാട്ടുചിറയിലേക്ക് ചൂണ്ടയിടൽ പ്രേമികളുടെ ഒഴുക്കാണ്.